Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych serwisu jubiler-pasja.pl (zwanym dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Jubiler Pasja Dorota Szymańska
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 16
85-011 Bydgoszcz
NIP: 554-27-34-416
REGON: 361739814

Pozyskiwanie informacji i cele ich przetwarzania

Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Otrzymywane od Państwa wiadomości mailowe, które są stosowane jedynie do korespondencji z Państwem
 • Składane telefonicznie lub drogą mailową zamówienia zawierające Państwa dane osobowe na zakup naszych produktów, które nie są przez nas przechowywane poza danymi potrzebnymi do wystawienia faktur. Te dane są przez nas zabezpieczone na czas potrzebny do realizacji przepisów o podatkach.
 • Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • Do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • Żądania od Administratora usunięcia danych
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • Do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • Wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • Uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: jubiler-pasja@wp.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Serwis korzysta z plików cookies, ale tylko jedynie w zakresie umożliwiającym poprawne działania strony.

Pliki cookies z jakich korzysta serwis to jedynie funkcjonalne pliki umożliwiające prawidłowe korzystanie ze strony np. w zakresie rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej.

Serwis nie korzysta z narzędzi analitycznych (np. Google Analytics) oraz innych systemów które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony za pomocą plików cookies. Serwis nie korzysta również z plików cookies związanych z analizą zachowań osób odwiedzających stronę.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które mogą obejmować między innymi: czas zapytania i odpowiedzi serwera, informacje o błędach połączenia HTTP, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz, informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Linki zewnętrzne

Na stronie serwisu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony internetowej serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany w polityce prywatności

Jubiler Pasja zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O wszelkich zmianach będziemy informować na obecnej stronie polityki prywatności pod adresem http://www.jubiler-pasja/polityka-prywatnosci/.